QLedz.nl wordt geladen

Verplichte energiebesparing voor bedrijven

Energie besparen levert niet alleen geld op, het is ook nodig voor de reductie van CO2 uitstoot. De Nederlandse overheid hanteert steeds strengere regels en verscherpt het toezicht op de naleving. Voor bedrijven vloeien er vooral verplichtingen voort uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het Energielabel.

 

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer stelt bedrijfsorganisaties verplicht om zoveel mogelijk energie te besparen. Deze verplichting geldt altijd voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq).
Deze middel- en grootverbruikers moeten zogenoemde BBT’s (Best Beschikbare Technieken) doorvoeren als besparingsverplichting. Daarvoor bestaat per sector een Erkende Maatregelenlijst (EML). Dat is een lijst met maatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Het vervangen van conventionele verlichting door LED verlichting is zo’n maatregel.

 

LED verplichting voor veel sectoren en bedrijfstakken

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er 19 bedrijfssectoren die verplicht zijn om de door de rijksoverheid erkende energiebesparende maatregelen uit te voeren (waaronder LED verlichting):

 • Agrarisch
 • Automotive (mobiliteitsbranche)
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Bedrijfshallen
 • Bouwmaterialen
 • Commerciële datacenters
 • Detailhandel
 • Drukkerijen, papier en karton
 • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • Horeca
 • Kantoren
 • Metaalelektro en MKB-metaal
 • Meubels en hout
 • Onderwijsinstellingen
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Sport en recreatie
 • Tankstations en autowasinrichtingen
 • Verf en drukinkt
 • Voedingsmiddelenindustrie (Groente- en Fruitverwerkende industrie, Frisdranken-, Water- en Sappenproducenten, Bakkerij- en Zoetwarenindustrie)

In de Erkende Maatregelenlijsten van al deze bedrijfssectoren zijn specifieke maatregelen beschreven voor het toepassen van LED verlichting, behalve voor de sector Horeca. Dat neemt niet weg dat ook voor horecabedrijven het vervangen van conventionele verlichting door LED  financieel heel interessant is.

In januari 2019 komen er voor bovengenoemde sectoren geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten beschikbaar. Van enkele lijsten zal het bereik groter zijn, met meer subsectoren en gebouwtypen. Mogelijk wordt met ingang van volgend jaar ook de sector Horeca verplicht om LED verlichting toe te gaan passen.

 

Handhaving Activiteitenbesluit

Het toezicht op de verplichte energiebesparende maatregelen is in handen van de Omgevingsdienst. Deze dienst heeft in 2016 extra budget gekregen om strenger te controleren en kan boetes opleggen. Bedrijven die zich niet houden aan de afspraken met de Omgevingsdienst, kunnen door het Bevoegd Gezag gedwongen worden voorgeschreven energiebesparende maatregelen door te voeren. In dat geval verliest u de eigen regie over de te nemen maatregelen. Het is daarom verstandig tijdig actie te ondernemen.

 

Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer? Dan bent u verplicht om uiterlijk 1 juli 2019 aan het Bevoegd Gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u in uw bedrijf hebt genomen. Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten. Uw rapportage fungeert voor het Bevoegd Gezag als een indicator voor toezicht en handhaving.

 

Energielabel

Sinds januari 2015 is een Energielabel verplicht voor bedrijfsgebouwen. Sinds september 2016 controleert de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) actief of bedrijfsgebouwen daadwerkelijk zijn voorzien van een Energielabel.

 

Boete

De controles op Energielabels is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een boete voor het ontbreken van een Energielabel voor utiliteitsgebouwen kan voor rechtspersonen oplopen tot € 20.250,-

 

LED voor een beter Energielabel

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Vanaf 2023 mogen in Nederland kantoren met een D tot en met G-label niet meer in gebruik zijn. Er geldt een uitzondering voor kleine kantoren (onder 100m2) en voor rijksmonumenten die als kantoorpand gebruikt worden. Op dit moment heeft ongeveer 40 procent van de kantoren energielabel D of lager. Om label C te halen hoeven de meeste eigenaren slechts relatief kleine investeringen te doen, zoals overstappen naar energiezuinige LED verlichting.

 

 

 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden om met een uiterst gunstige groenfinanciering over te stappen op LED verlichting. Of vraag de gratis QLedz Verlichtingsscan aan.

Neem snel contact met ons op via telefoonnummer 06 – 53 39 79 85 of stuur een e-mail.

Neem contact op